INOWACYJNA INŻYNIERIA
CELE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Basic engineering

Wszystkie nasze założenia oparte są na współcześnie stosowanych normach, przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa pracy. Mając na uwadze jakość, czas eksploatacji oraz prostą nie skomplikowaną obsługę.

Projekty mechaniczne

Wykonujemy projekty urządzeń mechanicznych, podzespołów, elementów maszyn oraz części linii technologicznych wg wskazań, potrzeb oraz stawianych wymagań naszych klientów

Projekty elektryczne

Na życzenie naszych klientów możemy opracować instalację elektryczną, podłączyć zamontowane urządzenia do zasilania.

Projekty modernizacji urządzeń

Zwiększając wydajność, efektywność oraz czas eksploatacji istniejących urządzeń. Tym samym redukując koszty wymiany na nową inwestycję.

Dobór i obliczenia

Do każdego projektu technicznego stosujemy indywidualny dobór poszczególnych podzespołów na bazie pomiarów i badań (ekspertyzy, diagnozy, badanie wytrzymałości materiału) oraz obliczeń.

Projekty automatyczne

Na życzenie klientów dostosujemy sterowanie do poszczególnych urządzeń na bazie wymagań oraz warunków pracy.

Projekty elektryczne

Na życzenie naszych klientów możemy opracować instalację elektryczną, podłączyć zamontowane urządzenia do zasilania.

Projekty mechaniczne​

Wykonujemy projekty urządzeń mechanicznych, podzespołów, elementów maszyn oraz części linii technologicznych wg wskazań, potrzeb oraz stawianych wymagań naszych klientów.

Projekty modernizacji urządzeń

Zwiększając wydajność, efektywność oraz czas eksploatacji istniejących urządzeń. Tym samym redukując koszty wymiany na nową inwestycję.

Formularz kontaktowy