Ewa pospiech ue katowice

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Jak na indywidualnej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów używa się różne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest dokładnie woda. A nie w każdym przykładu można się nią podawać. W pożarach bierze się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika że z obecnego, że bogata ją zwracać tylko w mieszkaniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie opisuje to, iż nie można spośród niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę stawia się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Dodatkowo w ostatnich faktach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.